Obszar Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
Godziny Stacja
Sękocin Stary
  • ul. Al. Krakowska
  • ul. Olchowa
  • ul. Starowiejska
  • ul. Rolna
  • ul. Podleśna
  • ul. Lee Marvina
  • ul. Sękocińska
  • ul. Wiklinowa
2020-01-23
09:00
2020-01-23
13:00
4 02-1533 Sękocin Hotel Groman
02-1208 Sękocin Stary Chio Lilly
02-0705 Sękocin Cezar
02A0235 Narew Styl Sękocin Stary
02-1000 Sękocin za Cezarem

Więcej informacji http://pgedystrybucja.pl/.

Zgłaszanie awarii i uszkodzeń: 991 lub 22 340 41 00

Zgłoszenia awarii oświetlenia

Konserwacja oświetlenia ulicznego

ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska
tel. 535 481 335 - tylko problem z latarniami