Stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie

Uprzejmie informujemy, że począwszy od września 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie przejmuje zadania z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) realizowane dotychczas przez Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Raszyn, w związku z podjęciem Uchwały Nr XI/106/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz Uchwały Nr XI/105/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn.

Osoby ubiegające się o pomoc materialną dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 powinny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 1. Szczegóły pod numerem telefonu: (22) 378-14-81.

Do pobrania:

- Uchwała Nr XI/105/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn.

Pliki do pobrania