Wójt Gminy Raszyn zaprasza uczniów klas I, III i VI szkół podstawowych z terenu
Gminy Raszyn do udziału w „Programie profilaktyki wad postawy dla uczniów klas
I, III i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn”.

Badania będą wykonywane w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Raszyn.