OGŁOSZENIE

o terminach pełnionych dyżurów w okresie wakacji 2019 roku przez przedszkola na terenie Gminy Raszyn

2019 rok
Przedszkole Nr 3
„Wyspa Skarbów” w Raszynie
ul. Poniatowskiego 18
05-090 Raszyn
(22) 102-99-09
01.07-12.07.2019 r.
Przedszkole Nr 2
„W Stumilowym Lesie”
w Raszynie
ul. Lotnicza 43A
Raszyn
(22) 720-25-72
15.07-26.07.2019 r.
Przedszkole w Falentach Falenty
ul. Opackiego 44
(22) 720-05-48
29.07-09.08.2019 r.
Przedszkole w Sękocinie Sękocin Stary
ul. Sękocińska 20
(22) 720-25-67
Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 1
„Pod Topolą” w Raszynie
Raszyn
ul. Pruszkowska 21c
(22) 498-14-06
12.08-23.08.2019 r.

Dzieci na dyżur wakacyjny zapisujemy w placówce, w której odbywa się dyżur, w terminie do dnia 30.05.2019 r.
Opłaty za pobyt dziecka należy dokonać w wybranym przedszkolu do dnia 19.06.2019 r.