Ogłoszenie

o terminach pełnionych dyżurów w okresie wakacji 2018 roku przez przedszkola
na terenie Gminy Raszyn

2018 rok
Przedszkole Nr 3
„Wyspa Skarbów”
w Raszynie
ul. Poniatowskiego 18
05-090 Raszyn
02.07.2018 r.-13.07.2018 r.
Przedszkole Nr 2
„W Stumilowym Lesie”
w Raszynie
ul. Lotnicza 43A
05-090 Raszyn
tel. 720-25-72
16.07.2018 r.-27.07.2018 r.
Przedszkole w Falentach ul. Opackiego 44
Falenty
tel. 720-05-48
30.07.2018 r.-10.08.2018 r.
„Bajkowe Przedszkole
w Dawidach”
ul. Warszawska 210
Dawidy
tel. 797-45-70
Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 1
„Pod Topolą” w Raszynie
ul. Pruszkowska 21c
Raszyn
tel. 498-14-06
13.08.2018 r.-24.08.2018 r.
Przedszkole
w Sękocinie
ul. Sękocińska 20
Sękocin Stary
tel. 720-25-67
bez dyżuru

Dzieci na dyżur wakacyjny zapisujemy w placówce, w której odbywa się dyżur, w terminie do dnia 31.05.2018 r.
Opłaty za pobyt dziecka należy dokonać w wybranym przedszkolu do dnia 30.06.2018 r.