Wójt Gminy Raszyn zaprasza dzieci uczęszczające do szkół podstawowych na terenie Gminy do uczestnictwa w zajęciach, w ramach zorganizowanej w szkołach akcji „Lato w szkole”w dniach 26.06.2017 r.- 07.07.2017 r.

Planowana rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ładach uniemożliwia organizację w szkole letniego wypoczynku, wobec tego uczniowie Szkoły Podstawowej w Ładach będą mogli uczestniczyć w akcji „Lato w szkole” w pozostałych dwóch (do wyboru) szkołach podstawowych, na terenie Gminy Raszyn:

  1. w Szkole Podstawowej w Sękocinie (zaplanowano utworzenie dodatkowo 3 grup dla 45 dzieci ze szkoły w Ładach)
  2. w Szkole Podstawowej w Raszynie (zaplanowano utworzenie dodatkowo 4 grup dla 60 dzieci ze szkoły w Ładach).

O przyjęciu dziecka na letni wypoczynek organizowany przez Gminę decyduje kolejność zgłoszeń.

Rodziców dzieci chętnych do udziału w akcji „Lato w szkole” w 2017 r. zapraszamy na spotkanie informacyjne:

23.05.2017 r.godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Sękocinie (świetlica)

25.05.2017 r. godz. 17.00w Szkole Podstawowej w Raszynie (stołówka )

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Pani Mirosława Osińska – kierownik akcji „Lato w szkole”-Szkoła Podstawowa w Sękocinie
    (Świetlica szkolna tel. 22-720-25-68 wew.3;Sekretariat tel. 22-720-25-681)
  • Pani Grażyna Dąbek - kierownik akcji „Lato w szkole” - Szkoła Podstawowa w Raszynie
    (Świetlica szkolna tel. 22-715-99-16;Sekretariat tel. 22-715-99-10)