Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola publicznego na rok szkolny 2020/2021, będzie odbywało się w sposób zdalny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail).