INFORMACJA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zarządcy drogi należy m.in.:

  1. uprzątnięcie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych (zarówno dzikich jak i domowych);
  2. bieżące utrzymanie nawierzchni w tym remonty (np. uzupełnienie ubytków, itp.);
  3. letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Przez teren gminy Raszyn przebiegają drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe, których zarządcami są:

Drogi powiatowe na terenie Gminy Raszyn – zarządca: Starosta Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, nr telefonów: (22) 738 15 57, 692 445 338, 602 393 644
Wykaz dróg powiatowych:

Lp. Nr drogi Nawa drogi/przebieg
1 3113W Michałowice-Opacz Mała-Raszyn (ul. Pruszkowska)
2 3115W Helenów-Sokołów-do drogi Nr 8 (ul. Sokołowska)
3 2841W Zgorzała-Dawidy (ul. Starzyńskiego)
4 2842W Nowy Podolszyn do drogi Nr 2844W (ul. Olszynowa)
5 2844W Lesznowola-Nowe Falenty (ul. Falencka od ul. Rozbrat do ul. Olszynowej)
6 3117W od drogi Nr 8 - Laszczki-Janczewice ( ul. Leszczynowa i ul. Graniczna)
7 3118W Laszczki-Falenty Duże ( ul. Źródlana)
8 3119W Janki-do drogi Nr 2844W ( ul. Falencka od Al. Krakowskiej do ul. Rozbrat)
9 3120W Łady- do drogi Nr 8 ( Droga Hrabska)
10 3121W Raszyn-Dawidy-Dawidy Bankowe-Warszawa ( ul. Raszyńska i ul. Warszawska)
11 3122W Nowy Podolszyn – Dawidy ( ul. Długa)
12 3125W Wolica-Stary Sękocin ( ul.Sękocińska)

Drogi wojewódzkie na terenie Gminy Raszyn – zarządca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Otwock Piaseczno w Obwodzie Drogowym nr 3 w Piasecznie, Osoba do kontaktów – Kierownik Obwodu Drogowego Pan Janusz Goss, tel.

kontaktowy : 602 235 796, tel. 22 779-24-87, od.piaseczno@mzdw.pl

wykaz dróg wojewódzkich:

nr 721 – ul. Słoneczna

nr 665 – ul. Mszczonowska

nr 621 – Al. Krakowska od ul. Na Skraju do ronda w Sękocinie

przebieg dróg wojewódzkich: http://www.mzdw.pl/drogi#page-content


Drogi krajowe na terenie Gminy Raszyn – S8, S7 i S2– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Punkt Informacji Drogowej GDDKiA O/Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, e-mail pid.warszawa@gddkia.gov.pl, tel. 22 209 23 95, 22 209 23 66, fax 22 810 94 14, kom. 694 484 424