Wójt Gminy Raszyn informuje zarządców i właścicieli nieruchomości nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Raszyn o zbliżającym się terminie przekazania Gminie informacji dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych.

Informacja powyższa pozyskiwana jest na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2016r., poz.1610 z późn. zm.).

Terminy przekazywania i wzory dokumentów określone zostały w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części(Dz. U. z 2007r.,Nr 250, poz. 1873 ).

Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, należy składać:

-za I półrocze 2020 r., w terminie do 31 lipca 2020 r.,

-za II półrocze 2020 r., w terminie do 31 stycznia 2021 r., wg załącznika do niniejszego pisma w Kancelarii tut. Urzędu Gminy, pok. Nr 15 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn.

Sprawę prowadzi:

Bożena Leczkowska tel. 22 701-79-15

email bleczkowska@raszyn.pl