tel. 22 701 78 93
pok. 221 (II piętro)


Wydanie zaświadczenia o zaliczeniu pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Wykaz potrzebnych dokumentów
  • Podanie złożone przez zainteresowanego ze wskazaniem lat pracy w gospodarstwie rolnym i danych dotyczących właściciela gospodarstwa rolnego
  • Dokument potwierdzający istnienie wskazanego w podaniu gospodarstwa rolnego w latach wymienionych w podaniu (np. zaświadczenie z rejestru gruntów).
  • Dokument prawny potwierdzający przejęcie przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego.
  • Podanie adresów dwóch świadków, którzy złożą zeznanie na okoliczność potwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy.
Miejsce wykonania usługi

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
pok. 211, tel. 22 701 78 93
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Opłaty

Brak

Czas realizacji

7 dni

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (ul. Kielecka 44), w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Urzędu Gminy Raszyn. Brak opłat w przypadku odwołania.

Uwagi

Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych do 31 grudnia 1982 r. nie była ewidencjonowana, stąd okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców (teściów) mogą być udowodnione zeznaniami dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. Wymagane jest na podst. Art. 1 ust. 1 pkt. 2 objęcie gospodarstwa (rodziców lub teściów) i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem.