Referat geodezji, gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

tel. 22 701 78 92, 22 701 78 93
pok. 212 i 221 (II pietro)

email: geodezja@raszyn.pl