Drodzy Mieszańcy,
informujemy, że na wniosek firmy MZO odbierającej odpady z terenu gminy Raszyn uległy modyfikacji harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla rejonów 1, 2, 3, 4, 6A i 6B. Zmiana została wymuszona trudną sytuacją kadrową związaną z pandemią COVID-19 i spowodowała, że pierwotnie zaproponowany schemat stał się bardzo trudny do realizacji. W celu uniknięcia opóźnień w odbiorze od mieszkańców zmodyfikowano harmonogramy.
Dla wszystkich tych rejonów uległy zmianie terminy odbioru bioodpadów.
Dla rejonu VIA i VIB zmianie uległ termin odbioru odpadów zmieszanych, których pierwszy odbiór nastąpi w dniu 13 stycznia.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zapoznanie się ze zmianami i zastosowanie się do nich.

Za utrudnienia w imieniu swoim oraz Miejskiego Zakładu Oczyszania w Pruszkowie bardzo przepraszamy.

http://raszyn.pl/urzad-gminy/gospodarka-odpadami/harmonogram-odbioru-odpadow-na-rok-2021/artykuly/zabudowa-jednorodzinna