odbędzie się dnia 14 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 1700
w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Raszynie

Materiały na sesję  http://raszyn.esesja.pl/

Porządek obrad najbliższej Sesji Rady Gminy http://raszyn.pl/wladze-gminy/rada-gminy/porzadek-obrad-najblizszej-sesji-rady-gminy