W Szkole Podstawowej w Raszynie powstała nowa multimedialna pracownia językowa. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 48.500zł.

Koszt realizacji całości zadania to kwota 73.799,40zł. Środki własne Gminy Raszyn wyniosły 25.299,40zł

Powstanie nowej pracowni to wartościowe wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Raszynie. Zostały zakupione nowoczesne panele wraz z oprogramowaniem oraz niezbędny sprzęt audio oraz tablica multimedialna i 16 zestawów komputerowych. Całe przedsięwzięcie pozwoliło utworzyć nowoczesną pracownię do nauki języków obcych. Zakupione sprzęty i pomoce dydaktyczne już wspierają naukę dzieci i młodzieży klas IV-VIII.