odbędzie się dnia 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 1300
w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Raszynie

Materiały na sesję: http://raszyn.esesja.pl/posiedzenie/4d4b8685-7a0f-4

Porządek obrad najbliższej Sesji Rady Gminy: http://raszyn.pl/wladze-gminy/rada-gminy/porzadek-obrad-najblizszej-sesji-rady-gminy