W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Raszyn niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy w okresie od 1 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. informujemy, że istnieje możliwość oszacowania strat w uprawach polowych spowodowanych suszą rolniczą na terenie naszej Gminy zgodnie z raportami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Uwaga - termin składania wniosków mija 31 sierpnia.

Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych na obowiązujących formularzach. W formularzach należy wpisać wszystkie rośliny uprawiane w gospodarstwie, zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich.

Do wniosku o oszacowanie strat dołączyć należy obowiązkowo kserokopię złożonego wniosku o przyznanie płatności obszarowych w 2019 roku , a w przypadku posiadania zwierząt kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

Formularze wniosków dostępne są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn.

Jednocześnie informujemy, że straty szacowane będą tylko i wyłącznie w odniesieniu do roślin, które znajdują się na gruncie w dniu przeprowadzania oględzin (szacunku).

Ponadto informujemy, że protokoły szacowania strat będą poświadczane przez Wojewodę Mazowieckiego tylko w przypadku, gdy poziom szkód będzie wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w całym gospodarstwie rolnym.

Wnioski bez dołączonych wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 31 SIERPIEŃ 2019 ROK