W związku z odbiorem w dniu dzisiejszym tj. 16.10.2020r. odpadów selektywnych (papier, metal/plastik, szkło) dla rejonów: Sękocin Las, Słomin, Sękocin Nowy, Sękocin Stary, Laszczki, Dawidy, Jaworowa, Dawidy Bankowe, Podolszyn Nowy, Łady, Falenty Nowe, Falenty, Falenty Duże, Janki, Puchały, Wypędy informujemy, iż odbiór będzie dokończony w dniu 17.10.2020r. (sobota). 

W związku z powyższym prosimy o pozostawienie odpadów przed posesją.