W związku z prowadzoną akcją pt. mechaniczne zamiatanie jezdni wraz z wywozem zebranych odpadów a także usunięcie wszelkich nieczystości z nawierzchni jezdni, chodników i pasów zieleni będących własnością gminy Raszyn,

Wójt Gminy Raszyn zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie w miarę możliwości parkowania samochodów na ulicach w okresie od 16 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.