W związku z otrzymanym dofinansowaniem na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Raszyn na lata 2019-2035 oraz trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie gminy.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miejscowości i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest to szereg działań mających na celu rozpowszechnienie stosowania pojazdów elektrycznych oraz zasilanych innymi rodzajami paliw jak LNG lub CNG, zarówno w komunikacji publicznej jak i prywatnej, ładowanych przy pomocy stacji ładowania zlokalizowanych w miejscach publicznych lub na terenie prywatnych posesji. To także promowanie przemieszczania się zeroemisyjnymi środkami transportu, jak np. rower lub hulajnoga oraz wszelkie działania podjęte w celu ograniczenia hałasu komunikacyjnego i emisji szkodliwych substancji pochodzących ze spalin samochodowych.

Odpowiedzi na pytania posłużą do poznania obszarów, w których będzie możliwy rozwój nowoczesnych
i niskoemisyjnych form komunikacji. Będą również stanowić wkład w planowanie dalszego rozwoju miasta
i zmiany w polityce transportowej.

Wypełniona ankietę prosimy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn lub przesłać na poniższe adresy e-mailowe:

1)rp@raszyn.pl

2)ekogeoglob@gmail.com

Ankietę można wypełnić elektronicznie, poprzez wejście w poniższy link:

Ankieta - link

Ankieta będzie dostępna do 10 kwietnia 2020 r.


Pliki do pobrania