odbędzie się dnia 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00
w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Raszynie

Materiały na sesję: http://raszyn.esesja.pl/posiedzenie/0508c546-6e18-4

Porządek obrad najbliższej Sesji Rady Gminy: http://raszyn.pl/wladze-gminy/rada-gminy/porzadek-obrad-najblizszej-sesji-rady-gminy