odbędzie się

dnia 26 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 17:00

w trybie telekonferencji (program ZOOM)


Transmisja on-line: https://esesja.tv/

Materiały na sesję i przebieg głosowań: http://raszyn.esesja.pl/posiedzenie/84fa2510-be5a-4

Porządek obrad: http://raszyn.pl/wladze-gminy/rada-gminy/porzadek-obrad-najblizszej-sesji-rady-gminy