BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DLA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Skutki epidemii odczuwa cała gospodarka, również ta lokalna. Podejmując działania mające na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców, w Kurierze Raszyńskim, planujemy zamieścić wkładkę z bezpłatnymi ogłoszeniami. Lokalni przedsiębiorcy mogą zamieścić ogłoszenia o działalności swojej firmy. Każdy przedsiębiorca może zamieścić jedno ogłoszenie.

Ogłoszenia prosimy przesyłać na adres: jacekkaiper@gmail.com