SPIS WYBORCÓW zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Wyborczego udostępniony zostanie do wglądu w terminie między 21 a 8 dniem przed dniem

WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

w Urzędzie Gminy Raszyn –pokój 12
(w godzinach pracy urzędu )