Przypominamy, że do 30.04.2021r. trwa nabór wniosków ws. przyznania dotacji na wymianę kotłów pozaklasowych na ekologiczne. Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z uchwałę Nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017r., poz. 9600) tzw. „uchwałę antysmogową” dla Mazowsza,

  • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, czyli tzw. „kopciuchów”,
  • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Więcej informacji: http://raszyn.pl/informator/jak-zalatwic-sprawe/ochrona-rodowiska-i-gospodarka-komunalna/program-ograniczania-niskiej-emisji-nabor-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-celowej-do-trwalej-zmiany-sposobu-ogrzewania-na-ekologiczne

http://raszyn.pl/urzad-gminy/gospodarka-odpadami/spalanie-odpadow/informacja-o-obowiazku-przestrzegania-zapisow-uchwaly-antysmogowej-przez-osoby-fizyczne-oraz-przedsiebiorcow