odbędzie się dnia 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 14:00
w trybie telekonferencji (program ZOOM).

Transmisja on-line: https://esesja.tv/

Materiały na sesję i przebieg głosowań: http://raszyn.esesja.pl/posiedzenie/e101d339-55ad-4

Porządek obrad: http://raszyn.pl/wladze-gminy/rada-gminy/porzadek-obrad-najblizszej-sesji-rady-gminy