Uczniowski Klub Sportowy „ŁADY” uczestniczył w tym roku w Programie „Klub – edycja 2020”

Uczniowski Klub Sportowy „Łady” otrzymał dofinansowanie w wysokości 15.000zł na wsparcie nieodpłatnych treningów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Raszyn w zakresie piłki nożnej i szachów.

W ramach upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży przyznano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zostały zorganizowane regularne nieodpłatne treningi, udział zawodników w rozgrywkach piłkarskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej i turniejach szachowych. Większość zajęć odbywała się będą na boisku Orlik, ale także na sali gimnastycznej w Ładach. Treningi dla dzieci oparte były przede wszystkim na szkoleniu techniki piłkarskiej w formie nauczania i doskonalenia takich elementów jak prowadzenie piłki, uderzenia piłki, strzały na bramkę oraz przyjęcia piłki. Wszystkie ćwiczenia dostosowane do poziomu i umiejętności młodych piłkarzy.

Zostały również przeprowadzone testy w Narodowej Bazie Talentów.

Udział w zajęciach wzięło ponad stu uczniów.

Dzięki dofinansowaniu dzieci otrzymały dodatkowy sprzęt sportowy piłkarski, sprzęt szachowy, który jest niezbędny do uprawiania sportu, podnoszenia umiejętności, rywalizacji z innymi zawodnikami z innych klubów sportowych.