Centrum Kultury Raszyn zaprasza na bezpłatne zajęcia 50+

gimnastyka - zajęcia wzmacniające kręgosłup, dno miednicy, zajęcia ruchowe i relaksacyjne, z wykorzystaniem przyrządów jak piłki i hantle.

basen - zajęcia wzmacniające kręgosłup w wodzie z elementami aerobiku.

Szczegóły na stronie StrefaZajęć.pl oraz w Centrum Kultury Raszyn

Zapisy na zajęcia przez StrefaZajęć.pl oraz w recepcji Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A / tel. (22) 460 57 60


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”


Operacja pn. „Wzmocnienie integracji społecznej poprzez program społeczny ,,Sport i Rekreacja 50+” w Gminie Raszyn” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach na operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice