Urząd Gminy Raszyn, uprzejmie informuje iż, zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP Ustawą z dnia 07 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej,dzień 12 listopada 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy w związku z powyższym tego dnia Urząd Gminy Raszyn będzie NIECZYNNY.