Wójt Gminy Raszyn, Centrum Kultury Raszyn oraz Parafia św. Szczepana zapraszają na uroczyste obchody

75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia – Plac Powstańców Warszawy 1944 w Raszynie

  • Godzina W – zapraszamy od godz. 16:45
  • 20:00 – KONCERT „Raszyniacy śpiewają pieśni powstańcze”
  • 18:00 – Uroczysta Msza Święta – kościół św. Szczepana w Raszynie