odbędzie się dnia 12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 1600
w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Raszynie

Materiały na sesję: https://esesja.pl/31168

Porządek obrad najbliższej Sesji Rady Gminy: http://raszyn.pl/wladze-gminy/porzadek-obrad-najblizszej-sesji-rady-gminy