Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy

Aktualności

wrzesień 2019
Podpisanie umowy w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Podpisanie umowy w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

18.09.2019

Dziś Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera podpisał z Wójtem Raszyna Andrzejem Zarębą umowę na dofinansowanie odbudowanego połączenia autobusowego.

Trasa będzie przebiegać przez Pruszków, Reguły, Michałowice, Raszyn i Warszawę. Przewidziane przystanki to: Pruszków, Osiedle Staszica Pętla - Pruszków, Jasna - Pruszków, Ołówkowa - Pruszków, Al. Wojska Polskiego - Pruszków, Al. Wojska Polskiego - Pruszków, Kościuszki - Pruszków, Hala Znicz - Piastów, Norwida - Reguły, Urząd Gminy - Reguły, Cmentarz - Michałowice, Partyzantów - Michałowice, Polna - Michałowice, Sportowa - Opacz Mała - Raszyn, Pruszkowska - Raszyn, Młyn - Warszawa, Na Skraju - Warszawa, Stoicka - Warszawa, Szyszkowa - Warszawa, P+R Al. Krakowska Długość odtworzonej trasy to 16,9 km.

W podpisaniu umowy wzięli udział także: Paweł Makuch Prezydent Pruszkowa oraz Konrad Sipiera, Zastępca Prezydenta Pruszkowa.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.
Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.

źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/podpisanie-umowy-w-ramach-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych


Czytaj więcej...
wrzesień 2019
Czym Chata Bogata

Czym Chata Bogata

Centrum Kultury Raszyn, Filia CKR w Falentach, Klub Seniora „Brzoza” w Falentach
serdecznie zapraszają na imprezę cykliczną

"Czym Chata Bogata"

Program:

  • koncert piosenki biesiadnej w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Mrokowiacy”
  • poczęstunek - swojski stół przygotowany przez koleżanki z Klubu Seniora „Brzoza”

21 września godz. 18.00
Sala widowiskowa filii CKR Falenty, Al. Hrabska 2
Wstęp wolny.

Czytaj więcej...
wrzesień 2019
Zapraszamy do podpisywania umów o zastępstwo inwestorskie w zakresie budowy przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej

Zapraszamy do podpisywania umów o zastępstwo inwestorskie w zakresie budowy przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RASZYN

Zapraszamy do podpisywania umów o zastępstwo inwestorskie w zakresie budowy przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej dla miejscowości:

- Janki, ul. Poniatowskiego, Godebskiego, Przytulna, Serdeczna,

- Podolszyn Nowy, ul. Długa, Olszynkowa, Olszynowa, Wygody,

- Laszczki, ul. Jeżynowa, Leszczynowa, Źródlana,

- Słomin, ul. Niedźwiadka, Jagodowa, Polanki,

- Falenty Nowe, sięgacz od Willowej i Drogi Hrabskiej, ul. Osińskich, Rozbrat,

- Falenty, ul. Wspólna,

- Raszyn, ul. Dworkowa, Al. Krakowska,

- Dawidy Bankowe, sięgacz od Starzyńskiego, ul. Miętowa,

- Łady, ul. Droga Hrabska,

- Dawidy, ul. Warszawska, Echa Leśne 1 i 2.

w dniach

PONIEDZIAŁEK w godz. 08:00 – 18:00,

WTOREK – CZWARTEK w godz. 08:00 – 16:00,

Referat Realizacji Projektów Urzędu Gminy Raszyn (budynek Eko-Raszyn), ul. Szkolna 2a, pok. 24-25.

DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY:

- numer księgi wieczystej,

- dokument tożsamości,

- stawiennictwo wszystkich współwłaścicieli lub jednego współwłaściciela z odręcznym pełnomocnictwem od pozostałych współwłaścicieli.

Czytaj więcej...